Εκπομπή ΓΟΥΣΤΟ κυρία Τσουκαλά

TV NET
Εκπ. ΓΟΥΣΤΟ, κυρία Τσουκαλά
Μεσογείων 432
15342 Αθήνα

Θέμα: «έχει ΓΟΥΣΤΟ»

Αγαπητή κυρία Τσουκαλά,

Σήμερα στις 31.05.2011 και ώρα 15.30 παρακολούθησα στην εκπομπή σας την συνομιλία με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας για την Προστασία των αδέσποτων Ζώων κυρία Ειρήνη Μελφέτη και επειδή η δική μας Οργάνωση έχει ειδικά άρθρα για το εν λόγω θέμα θέλησα να σας κάνω γνωστά μερικά γεγονότα γύρω από την μεταχείριση των αδέσποτων αλλά και εν γένει των οικόσιτων ζώων που σίγουρα δεν σας είναι γνωστά. […]