Προς τον Πρόεδρο Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια και Υπουργείου Πολιτισμού και συστημένη στον κ. Παπούλια και Υ.Πολιτισμού όπως και στην δ/ση Αριστ. Πανεπιστημίου

Θέμα: Βεβήλωση θεσμών

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Υπουργέ,

σας επισυνάπτομε φωτοαντίγραφο της σφραγίδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένα φωτοαντίγραφο μιας εικόνας του «αγίου» Δημητρίου με την παράκληση να ληφθεί μέριμνα για την επανόρθωση της βεβήλωσης τόσο του Αριστοτέλη όσο και του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τους λόγους που θα αναφέρομε στη συνέχεια. […]