Προς την εφημερίδα VETO με θέμα το Ρεπορτάζ του Στεφάνου Χίου στις 23.05.2010 σελίδα 50

Προς την  Εφημερίδα  VETO
23.05.2010/01/VETO
Ρεπορτάζ(Στέφανος Χίος – 211-5550500/φ.5550560
Πηγών και Ερυμάνθου
14564 Κιφησιά

Θέμα: Ρεπορτάζ του Στεφάνου Χίου στις 23.05.2010 σελίδα 50

Κύριε Διευθυντά,
Λυπάμαι για την ταλαιπωρία του κυρίου  Τίτου Μαρκόπουλου και  για την   σύμφωνα με το νόμο ασυμβίβαστη συμπεριφορά  των αρμοδίων υπηρεσιών. Είναι πολύ  τραγικό να  χρησιμοποιούνται σήμερα στον 21ο  αιώνα τα μέτρα της εποχής που θριάμβευε  η Ιερά Εξέταση. […]