Δημοσίευμα του κυρίου Γεωργίου Λάμπρου στις 13.11.2008 για το Βατοπέδι

Προς την Εφημερίδα «Γεγονότα»
Λοχαγ. Παπαδοπούλου 17  , Αριδαία

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το ως άνω θέμα  θέλουμε να  καταθέσουμε  και τις δικές μας απόψεις, ώστε η  ενημέρωση των αναγνωστών να μην είναι μονομερής.
Το Aγιο Oρος  πριν καταληφθεί  από τους μοναχούς, ήταν  για τους αρχαίους Έλληνες  αφιερωμένο στην Παναγία  Aρτεμη ως »περιβόλι της θεάς Aρτεμης» ,  όπου υπήρχαν  πέντε  ελληνικοί  ναοί μεταξύ αυτών και ο ναός  με την ονομασία »Αθώνιος Δίας», με ένα περίλαμπρο  άγαλμά  του 10 μέτρα. Αυτά  τα Ελληνικά μνημεία  κατεδαφίστηκαν  από  τον  μέγιστο  εχθρό του  Ελληνισμού   τον Θεοδόσιο, που  δυστυχώς  η Εκκλησία  τον τιμάει   ως »μέγα»  και »Aγιο». […]